Strajk. Dzień 5. Egzaminy gimnazjalne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 kwietnia 2019

W Gminie Poraj 12 kwietnia miał miejsce 5 dzień strajku nauczycieli i trzeci, ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. Tym razem gimnazjaliści rozwiązywali test z języków obcych.

Egzamin z języka obcego gimnazjaliści mają już za sobą. Większość z nich zdecydowała się przystąpić do testu z angielskiego, choć zdawali też z niemieckiego i rosyjskiego. Gimnazjaliści mogli wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu miała dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 uczniowie będą mogli poznać w piątek, 14 czerwca 2019 roku. Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później - w piątek, 21 czerwca 2019 roku.
Z żadnej z naszych szkół nie ma informacji o potencjalnych problemach z przeprowadzeniem tych egzaminów. Ich organizacja była możliwa dzięki staraniom dyrektorów szkół, współpracy między szkołami i zrozumieniu ze strony strajkujących nauczycieli. Komisje egzaminacyjne zostały zasilone także m.in. w Żarkach Letnisku emerytowanymi nauczycielami i nauczycielami z innych placówek, natomiast w Poraju w komisji nieodpłatnie pracowali wójt Katarzyna Kaźmierczak i kierownik Andrzej Kozłowski.

Według informacji zebranych przez ZEAS w Poraju, wg danych na godz. 12.00 w piątym dniu strajku uczestniczyło: w Szkole Podstawowej w Poraju strajkowało 32 nauczycieli i 3 pracowników niepedagogicznych, na 57 uprawnionych oraz 14 pracowników niepedagogicznych, a w szkole było dziś 7 dzieci. W Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku 21 nauczycieli strajkowało, na 34 uprawnionych. W Szkole w Jastrzębiu strajkowało 19 nauczycieli, na 21 uprawnionych. W Choroniu strajkowało 17 nauczycieli, na 24 uprawnionych. W Przedszkolu w Poraju strajkujących nauczycieli było 7 na 26 uprawnionych (wszystkich pracowników). Natomiast w Żarkach Letnisku na 19 uprawnionych nauczycieli strajkowało 11, przy 6 obecnych dzieciach w placówce. W szkołach podstawowych w Żarkach Letnisku, Jastrzębiu, Choroniu i w Przedszkolu w Poraju w piątek nie było dzieci.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie