Ks. dr Zdzisław Zgrzebny Przyjacielem Gminy Poraj

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 lipca 2017

Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, ks. Zdzisław Zgrzebny, został uhonorowany przez władze Gminy Poraj tytułem „Przyjaciela Gminy Poraj”. Prowadzący od 17 lat porajską parafię duchowny od wielu lat współpracuje oraz pomaga przy rozmaitych inicjatywach z Urzędem Gminy.

ks. dr Zdzisław Zgrzebny Przyjacielem Gminy Poraj 
Fot.: Jolanta Lisowska, UG Poraj

Ks.  dr. Zdzisław Zgrzebny został uhonorowany tytułem „Przyjaciel Gminy Poraj”

W czwartek 22 czerwca, podczas XXXV Sesji Rady Gminy Poraj, miała miejsce wyjątkowa i doniosła uroczystość. Mieszkający i prowadzący od wielu lat swoją kapłańską posługę w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dekanacie Poraj ksiądz Zdzisław Wawrzyniec Zgrzebny uhonorowany został tytułem „Przyjaciel Gminy Poraj”, który trafia do wszystkich angażujących się w działalność na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Wzruszony duchowny z rąk wójta Łukasza Stachery, przewodniczącego Rady Gminy Poraj Andrzeja Pawłowskiego i jego zastępcy Mariusza Karkochy oraz radnego Krzysztofa Szustaka odebrał pamiątkową statuetkę oraz wyrazy podziękowania i szczególnego uznania za wiele lat wzorowej posługi, gorąco dziękując za to wyróżnienie.

Zasługi księdza proboszcza świetnie podkreślił sam wójt Łukasz Stachera.

- Chcemy dziś szczególnie uhonorować ks. Zdzisława Zgrzebnego, podziękować Mu za społecznikowską postawę i aktywność na rzecz dobra Gminy Poraj, za pełnienie kluczowej roli w życiu lokalnej społeczności Gminy Poraj, a także tworzenie nowej jakości relacji społecznych – podkreślał w krótkim wystąpieniu wójt Łukasz Stachera.

Ks. Zdzisław Zgrzebny urodził się w Brzeźnicy Nowej, koło Pajęczna, jak sam mówi: „tam, gdzie Jan Długosz”. Uczęszczał tam do lokalnej szkoły podstawowej, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Seminarium Duchowne także ukończył w Częstochowie. Tytuł magistra oraz doktorat zdobył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2000 r. jest proboszczem w Parafii w Poraju.

Po przybyciu do Poraja bardzo szybko się zadomowił i zaczął być wspaniałym gospodarzem. Dba o swój kościół oraz parafię, która jest zwarta religijnie i bardzo aktywna. Liczba parafian widocznych regularnie na mszach św. to właśnie zasługa duchownego, który swą osobą ściąga ludzi w mury świątyni.

Ks. Zgrzebny współpracuje z Akcją Katolicką. Angażuje również starszych mieszkańców, zrzeszając ich w kołach różańcowych. Odbywa posługę w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, który znajduje się tuż za płotem parafii.

Proboszcz dba także o placówki edukacyjne, które znajdują się na terenie parafii. Wspólne działania ze szkołą podstawową, gimnazjum oraz przedszkolem są świetnie widoczne, zarówno w trakcie nabożeństw, jak również w czasie rozmaitych akcji i działań.

I właśnie za to wszystko ks. Zdzisław Wawrzyniec Zgrzebny został uhonorowany statuetką „Przyjaciel Gminy Poraj”, jako dowód wdzięczności mieszkańców Gminy Poraj za jego działalność i prowadzoną misję duszpasterską.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie