Uchwała o obligacjach podjęta

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 lutego 2018

Na sesji w dniu 2 lutego radni przegłosowali uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy. Gmina Poraj planuje wyemitować w roku 2018 obligacje w kwocie 12.559.000,00 zł, które mają na celu pozyskanie środków pieniężnych przeznaczonych wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje spełnią niejako funkcję kredytu konsolidacyjnego, ale zdecydowanie bardziej korzystniejszego dla naszej gminy niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Emisja obligacji nie spowoduje dodatkowego zwiększenia zadłużenia Gminy Poraj, a jedynie restrukturyzuje już istniejące zobowiązania. Co najważniejsze - obligacji nie może wykupić nikt poza samorządem Gminy Poraj.

uchwała rady gminy poraj w sprawie emisji obligacji

Fot.: Jolanta Lisowska, UG Poraj

Podczas XLV Sesji Rady Gminy przyjęto również uchwałę w sprawie emisji obligacji

Po szczegółowych i dodatkowych wyjaśnieniach radni podjęli ostateczną decyzję o zaakceptowaniu uchwały. W piątek 2 lutego, po raz kolejny w tym tygodniu, zebrała się Rada Gminy Poraj - tym razem na sesji nadzwyczajnej, podczas której radni ponownie zajęli się uchwałą dotyczącą emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podczas głosowania jedynie troje z nich było przeciw. Tym samym Gmina Poraj przystąpi do procesu emisji obligacji komunalnych.

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się dwa dni temu na poprzedniej Sesji Rady Gminy, dzisiaj raz jeszcze przedstawiono zasadność emisji obligacji i zaprezentowano szersze uzasadnienie tego kroku. Zgodnie z nim, uchwała ta stanowi formalny początek i podstawę procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej, które są papierami wartościowymi, przynoszącymi jednostce samorządowej środki pieniężne z odroczonym terminem spłaty.

Gmina Poraj planuje wyemitować w roku 2018 obligacje w kwocie 12.559.000,00 zł o terminie wykupu w latach 2026-2033, które mają na celu pozyskanie środków pieniężnych przeznaczonych wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym obligacje spełnią niejako funkcję kredytu konsolidacyjnego, ale zdecydowanie bardziej korzystniejszego dla naszej gminy niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, który z założenia ma dużo wyższe oprocentowanie.

- Emisja obligacji nie spowoduje dodatkowego zwiększenia zadłużenia Gminy Poraj, a jedynie restrukturyzuje już istniejące zobowiązania – podkreśla wójt Łukasz Stachera.

Obligacje spowodują obniżenie kosztów istniejących zobowiązań przy równoczesnym wydłużeniu terminu ich spłaty (aż o 3 lata). Takie działanie jest operacją na istniejącym już długu i nie jest nowym zobowiązaniem. Dodatkową zaletą obligacji jest ich elastyczność, dzięki której można dowolnie określić terminy wykupu (tj. spłaty kapitału), co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej całego budżetu. A co najważniejsze - obligacji nie może wykupić nikt poza samorządem Gminy Poraj.

Podjęta dziś Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest bezpośrednią konsekwencją przyjętego już i zaakceptowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach Programu Postępowania Naprawczego, którego jednym z elementów jest właśnie emisja obligacji. Tym samym trzy ostatnio podjęte przez Radę Gminy Poraj uchwały, tj. budżet na 2018 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała w sprawie obligacji, spełniają warunki Programu Postępowania Naprawczego, którego głównym celem jest wdrożenie działań mających spowodować poprawę sytuacji budżetowej.

 

 Uzasadnienie do Uchwały w sprawie emisji obligacji:

uchwała rady gminy poraj w sprawie emisji obligacji - uzasadnienie

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie