Kacper Kret - nasz Kandydat do Sejmu Dzieci i Młodzieży

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 kwietnia 2018

Młody porajanin Kacper Kret walczy o możliwość udziału w obradach XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która odbędzie się 1 czerwca. Wszyscy trzymajmy za niego kciuki!

Kacper Kret – nasz Kandydat do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Fot.: arch. UG Poraj

Kacper spotkał się z zastępcą wójta Katarzyną Kaźmierczak,
by porozmawiać o sprawach samorządu lokalnego

Z Misji Edukacyjnej Sejmu Dzieci i Młodzieży: „Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej edycji SDiM, ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu odbywającym się tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka”.

W tegorocznej edycji projektu edukacyjnego Kancelarii Sejmu, jako jeden z 768 zgłoszonych uczniów
z całej Polski, bierze udział mieszkaniec Poraja, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie, Kacper Kret.

Kacper, jeszcze jako uczeń Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju, aktywnie uczestniczył w projektach skupiających młodzież chcącą zaznaczyć swoją obecność w lokalnym i ponad lokalnym życiu publicznym – np. w projekcie Młody Obywatel i akcjach Młodzi Głosują, organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a koordynowanych miejscowo przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie, Katarzynę Kaźmierczak.

Każdej edycji wyborów do SDiM przyświeca inny motyw. W tym roku, z racji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości jest to temat: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Uczestnicy „wyścigu o mandat” musieli wybrać i prześledzić sylwetkę jednej postaci związanej z budową Polski Niepodległej. Kacper wybrał twórcę ruchu ludowego Wincentego Witosa. W tym miejscu należy zaznaczyć, że młodzi kandydaci nie startują w wyborach, ale poprzez ciężką pracę nad różnymi aspektami zadania, biorą udział w konkursie, którego stawką jest rzeczony mandat sprawowany potem przez jeden wyjątkowy dzień roku – Dzień Dziecka.

Kacper Kret wygłosił już referat na temat sylwetki i działalności niepodległościowej Wincentego Witosa w Szkole Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju, a w poniedziałek 9 kwietnia odwiedził Urząd Gminy w Poraju, gdzie przeprowadził wywiad z zastępcą wójta gminy Katarzyną Kaźmierczak. Tematem były gminne obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz sama idea Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Była wychowawczyni Kacpra wysoko oceniła jego postawę i chęć uczestniczenia w życiu publicznym, nieczęstą, niestety wśród młodego pokolenia.

Mieszkańców Gminy prosimy o trzymanie kciuków za Kacpra! Do posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbędzie na Sali Posiedzeń Sejmu RP, pozostało jeszcze około 50 dni, a do rozstrzygnięcia konkursu – zaledwie trzy tygodnie!

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie