Nasze KGW już zarejestrowane

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 stycznia 2019

Blisko 5 tysięcy kół gospodyń wiejskich z całego kraju zarejestrowało się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W województwie śląskim jest ich 134, z tego 4 koła z Gminy Poraj: „Choronianki”, „Malwy”, „Kalina” i ”Natalinki”. Do 27 grudnia koła ujęte w rejestrze mogły starać się o dofinansowanie swojej statutowej działalności.

Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie z końcem listopada. Koła będą mogły funkcjonować samodzielnie, a przede wszystkim zyskają osobowość prawną. Mają one wspierać rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich. Według ustawy, do najważniejszych zadań KGW należą: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjacja i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Nadzór nad działalnością KGW będzie sprawował prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Koła będą mogły prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą. Jednocześnie będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Z możliwości zarejestrowania się wg nowego systemu skorzystały działające koła w naszej gminie: „Malwy”, „Choronianki”, „Kalina” i „Natalinki”. Wg nowej ustawy każde koło liczące do 30 członków może wnioskować o dotacje od ARiMR w wysokości 3 tys. zł. Nasze koła również z takiej możliwości skorzystały. Nadanie nowego statusu kołom KGW daje im możliwość starania się o różne formy finansowania swoich działań. Pomysłów i cennych inicjatyw paniom z KGW z gminy Poraj nie brakuje.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie