Gmina Poraj

Oświadczenie Wójta Gminy Poraj w sprawie kontroli NIK

10 października 2018

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Wójta Gminy Poraj w sprawie kontroli NIK.

Szanowni Państwo,

        w związku z opublikowanym na stronie internetowej NIK artykułem „Śląskie samorządy pod lupą kontrolerów NIK” informujemy, że artykuł jest tendencyjny, a wnioski w nim zawarte są przedwczesne, bowiem kontrola NIK w Urzędzie Gminy w Poraju nie została zakończona.

        Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.  z 2017 r., poz. 524 t.j.) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Umotywowane zastrzeżenia Gminy Poraj zostały w dniu 10 października 2018 r. przesłane do delegatury NIK w Katowicach.

        W mojej ocenie forma i czas publikacji powyższego artykułu ma podłoże wyłącznie polityczne i jest elementem brudnej kampanii wyborczej. Sformułowania użyte w treści artykułu m.in. „beztroska włodarzy”, „Poraj tonie w długach”, „jednostka ta wpadła w pętlę zadłużenia” itp. nie polegają na prawdzie i są nadinterpretacją wystąpienia pokontrolnego NIK, które, poza zgłoszonymi przez Gminę Poraj zastrzeżeniami, są spójne z protokołem kontroli Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Katowicach. Gmina Poraj realizuje gospodarkę finansową zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego, który uzyskał pozytywną ocenę RIO w Katowicach.
        Najwyraźniej fala nacisków politycznych spowodowała, że w sytuacji braku zakończenia kontroli w Urzędzie Gminy w Poraju, a tym samym braku możliwości opublikowania rzetelnego raportu z kontroli, NIK został zmuszony do opublikowania subiektywnego artykułu.

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

Galeria

  • Powiększ zdjęcie