Gmina Poraj

Harmonogram wywozu nieczystości stałych, segregowanych oraz bio

aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj

 

 

październik, listopad, grudzień 2018 r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 r.

 

 

http://poraj.bip.net.pl/?c=412

 

 

http://poraj.bip.net.pl/?a=4653