Gmina Poraj

Staże

Ponadto w ramach działalności CIS w Poraju zaplanowano również 20 staży dla uczestników, którzy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku. Staż jest praktyczną formą nauki zawodu lub przyuczeniem do pracy dorosłych mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych.