Gmina Poraj

Rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Poraju zapraszamy do siedziby CIS przy Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
(wejście dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, pok. nr 02) w godzinach pracy.


Należy zabrać ze sobą: