Gmina Poraj

Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - etap I

 projekty ue

Poraj, 22.11.2018r.

Raport z konsultacji społecznych projektu:

„Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj – etap I”

 

Realizacja projektu jest wynikiem konsultacji społecznych, które odbyły się ze społecznością lokalną (interesariuszami) na etapie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj.
Dokument dostępnyjest na stronie BIP Urzędu Gminy Poraj.

Inwestycja została wymieniona w powyższym dokumencie wśród planowanych przez gminę Poraj
działań do 2020 roku, sektor: Instalacje, nazwa zadania „Instalacja efektywnego oświetlenia”, str. 102.

Przedsięwzięcie podlegało konsultacjom na każdym etapie prac nad PGN. Zakres współpracy z interesariuszami to:

Przedsięwzięcie stanowi efekty współpracy gminy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawy efektywności energetycznej.

W związku z powyższym projekt stanowi oddolną inicjatywę mieszkańców gminy.